Usługi ogólnobudowlane

  • Czyszczenie i impregnacja kostki brukowej - Odnowimy każdą nawierzchnie brukową i granitowa . 

 

  • Piaskujemy i Odnawiamy Nawierzchnie z piaskowaca i granitu .

Bardzo przystepne ceny usługi .

 

 

 

Usługi ogólnobudowlane oferowane przez naszą firmę obejmują:

 

- wyburzanie i rozbiórkę budynków, fundamentów, obiektów małej architektury,

- wywóz gruzu, betonu, ziemi, gliny, śniegu, karp, liści i gałęzi,

- rekultywacje terenu,

- podwyższenie terenu.

- drenaże opaskowe budynków

- kanalizacje burzowe

- przydomowe oczyszczalnie scieków

- drogi na place budowy tymczasowe z płyt drogowych

- drogi na plac budowy utwardzona z gruzów i innych materiałów

- izolacje fundamentów

- ocieplanie fundamentów

- inne prace ogólnobudowlane

 

 

 

Wycena prac / kosztorys sporządzamy nieodpłatnie !Załączone pliki:
  • izolacja
  • Kosztorys prac przygotowujemy nieodpłatnie Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej